aşkın işlev

aşkın işlev İng. transcendental function

Değişken (ler) ve durgan (lar) yardımıyla cebirsel olarak belirtilemeyen işlev.


aşkın işlev için benzer kelimeler


aşkın işlev, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'k', 'ı', 'n', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
aşkın işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi nıkşa diziliminde gösterilir.