aşkın

aşkın

sf. 1. Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş: “Sakalı kır, yaşı elliyi aşkın fakat dinçti.” -F. R. Atay. 2. Benzerlerinden üstün. 3. Çok, fazla.


aşkın

Dişiye çok düşkün hayvan.


aşkın

1. Kuzukulağı. 2. Üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvasız uzantılar.


aşkın İng. transcendent

1. Bir düzeyin ötesine yükselen, verilmiş bir sınırı aşan. 2. Üstün olan; insanlık düzeyinin üstüne çıkan (Tanrı). 3. Göz önüne alınan alanın dışına çıkan; özellikle bilinci aşan, bilincin dışına çıkan. 4. (Kant'ta) Olabilecek her türlü deneyin sınırını aşan, insan bilincini aşan. 5. Doğayı, gerçekliği aşan: doğaüstü, duyuüstü. Karşıtı bk. içkin


aşkın İng. transcendent

Olgusal ya da görgül bilgiler sınırını aşan.


Aşkın Köken: T.

Cinsiyet: Kız 1. Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş.2. Benzerlerinden üstün.3. Çok, fazla.Cinsiyet: Erkek 1. Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş.2. Benzerlerinden üstün.3. Çok, fazla.


aşkın için benzer kelimeler


aşkın, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
aşkın kelimesinin tersten yazılışı nıkşa diziliminde gösterilir.