aşkın öğe

aşkın öğe İng. transcendental element

Katsayıları bir k oyutundan seçilen hiçbir çokterimliye kök olmayan öğeye, k ya göreceli olarak verilen ad.


aşkın öğe için benzer kelimeler


aşkın öğe, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'k', 'ı', 'n', ' ', 'ö', 'ğ', 'e', şeklindedir.
aşkın öğe kelimesinin tersten yazılışı eğö nıkşa diziliminde gösterilir.