askıntı

askıntı

sf. 1. Başkalarının sırtından geçinen (kimse). 2. argo Karşı cinsi rahatsız eden (kimse).


askıntı

Sırnaşık, asalak (kimse).


askıntı için benzer kelimeler


askıntı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
askıntı kelimesinin tersten yazılışı ıtnıksa diziliminde gösterilir.