astropikal

astropikal T. as + Fr. tropical

sf. (a'stropikal, l ince okunur) coğ. Tropikal bölgelere yakın fakat daha yüksek bir enlemde olan.


astropikal Osm. taht-ı medarî

(coğrafya)


astropikal için benzer kelimeler


astropikal, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 't', 'r', 'o', 'p', 'i', 'k', 'a', 'l', şeklindedir.
astropikal kelimesinin tersten yazılışı lakiportsa diziliminde gösterilir.