atar

atar

Cesaret, cüret, kudret.


atar

Çaput aygıtı. (Dutluca, İnönü -Eskişehir)


atar için benzer kelimeler


atar, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'a', 'r', şeklindedir.
atar kelimesinin tersten yazılışı rata diziliminde gösterilir.