atmosfer kirlilik belirteci

atmosfer kirlilik belirteci İng. air contamination indicator

Havada radyoaktif aerosol buhar veya gazdan oluşan bir kirliliğin varlığını belirleyen aygıt.


atmosfer kirlilik belirteci için benzer kelimeler


atmosfer kirlilik belirteci, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'm', 'o', 's', 'f', 'e', 'r', ' ', 'k', 'i', 'r', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
atmosfer kirlilik belirteci kelimesinin tersten yazılışı icetrileb kililrik refsomta diziliminde gösterilir.