atomik spektroskopi

atomik spektroskopi İng. atomic spectroscopy

Atomların soğurma veya emisyon spektrumlarını inceleyerek atomların cinsini ve elektronik yapısını belirleyen bilim dalı.


atomik spektroskopi için benzer kelimeler


atomik spektroskopi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'o', 'm', 'i', 'k', ' ', 's', 'p', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 's', 'k', 'o', 'p', 'i', şeklindedir.
atomik spektroskopi kelimesinin tersten yazılışı ipoksortkeps kimota diziliminde gösterilir.