av vuranın değil, alanın

av vuranın değil, alanın

“bir şeyden, sahibi değil de başkası yararlanıyorsa asıl sahip yararlanan kişidir” anlamında kullanılan bir söz.


av vuranın değil, alanın için benzer kelimeler


av vuranın değil, alanın, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'v', ' ', 'v', 'u', 'r', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', ',', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'n', şeklindedir.
av vuranın değil, alanın kelimesinin tersten yazılışı nınala ,liğed nınaruv va diziliminde gösterilir.