ayağına çabuk

ayağına çabuk

sf. Bir yere alışılandan daha kısa sürede gidip gelen.


ayağına çabuk için benzer kelimeler


ayağına çabuk, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'ç', 'a', 'b', 'u', 'k', şeklindedir.
ayağına çabuk kelimesinin tersten yazılışı kubaç anığaya diziliminde gösterilir.