ayah kılt

ayah kılt

Ayak ucu, son taraf, aşağı taraf.


ayah kılt için benzer kelimeler


ayah kılt, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'h', ' ', 'k', 'ı', 'l', 't', şeklindedir.
ayah kılt kelimesinin tersten yazılışı tlık haya diziliminde gösterilir.