ayakca

ayakca

Dokuma tezgâhı pedalı.


ayakca için benzer kelimeler


ayakca, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'c', 'a', şeklindedir.
ayakca kelimesinin tersten yazılışı ackaya diziliminde gösterilir.