ayakçalı

ayakçalı

Sacayak.


ayakçalı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'ç', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
ayakçalı kelimesinin tersten yazılışı ılaçkaya diziliminde gösterilir.