ayakçı

ayakçı

a. 1. Ayak işlerinde kullanılan kimse. 2. Bir iş süresince tutulan hizmetçi: “Bütün ayakçılar, başta parkın kiracısı, kaymakam beyin masasına pervane.” -T. Buğra. 3. Gezici satıcı, çerçi. 4. Otobüs terminallerinde yolcuyu kendi şirketinden bilet almaya yönlendiren kimse.


ayakçı

1. Ayakta çalışan işçi, garson. 2. İşçi başı. 3. Ekin işi bitinceye kadar çalışan tarla işçisi. 4. Seyyar satıcı, çerçi.


ayakçı

Haydut, şaki.


ayakçı

Harmanı doğmuş, henüz savurma durumuna getirememiş kimse.


ayakçı

Ayakta güreşirken daha çok oyun yapan.


ayakçı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'ç', 'ı', şeklindedir.
ayakçı kelimesinin tersten yazılışı ıçkaya diziliminde gösterilir.