ayakçın

ayakçın

a. Dokuma tezgâhlarında atkı ipliklerini hareket ettirmek için ayakla basılan tahta ayaklık.


ayakçın, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'ç', 'ı', 'n', şeklindedir.
ayakçın kelimesinin tersten yazılışı nıçkaya diziliminde gösterilir.