ayakdaş

ayakdaş Fr. Sympode
ayakdaş

Arkadaş.


ayakdaş

1. Eş, zevce. 2. bk. ayahtaş. 3. Yol arkadaşı, yoldaş.


ayakdaş, (ayaktaş)

İşlerini el birliğiyle yapanlardan her biri.


ayakdaş için benzer kelimeler


ayakdaş, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'd', 'a', 'ş', şeklindedir.
ayakdaş kelimesinin tersten yazılışı şadkaya diziliminde gösterilir.