ayakım

ayakım

Dost, komşu.


ayakım, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
ayakım kelimesinin tersten yazılışı mıkaya diziliminde gösterilir.