ayaklar üçgeni

ayaklar üçgeni İng. pedal triangle

Köşeleri, verilen bir üçgenin köşelerinin karşı kıyılar üzerindeki yükseklik ayaklan olan üçgen.


ayaklar üçgeni için benzer kelimeler


ayaklar üçgeni, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', ' ', 'ü', 'ç', 'g', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
ayaklar üçgeni kelimesinin tersten yazılışı inegçü ralkaya diziliminde gösterilir.