ayaklı gazete

ayaklı gazete

a. Olaylardan herkesten önce haberi olup yayan kimse.


ayaklı gazete için benzer kelimeler


ayaklı gazete, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'a', 'z', 'e', 't', 'e', şeklindedir.
ayaklı gazete kelimesinin tersten yazılışı etezag ılkaya diziliminde gösterilir.