ayaklı lavabo

ayaklı lavabo İng. pedestal lavatory

Fayanstan bir ayak üzerinde oturan lavabo.


ayaklı lavabo için benzer kelimeler


ayaklı lavabo, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'l', 'a', 'v', 'a', 'b', 'o', şeklindedir.
ayaklı lavabo kelimesinin tersten yazılışı obaval ılkaya diziliminde gösterilir.