ayaklı semai

ayaklı semai

Halk ozanlarının, "mefâîlün" kalıbına "mefâîlün feûlün" = "mefâîlün mefâîl" parçasını ekleyerek yazdıkları koşuk.


ayaklı semai için benzer kelimeler


ayaklı semai, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 's', 'e', 'm', 'a', 'i', şeklindedir.
ayaklı semai kelimesinin tersten yazılışı iames ılkaya diziliminde gösterilir.