ayaksı

ayaksı

sf. Ayağı andıran, ayağa benzeyen, ayak gibi.


ayaksı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 's', 'ı', şeklindedir.
ayaksı kelimesinin tersten yazılışı ıskaya diziliminde gösterilir.