ayaktakımı

ayaktakımı

a. (aya'ktakımı) Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler, lümpen, parya: “Dükkânlar karmakarışık, mallar bayat, kibar müşteriler birer birer çekiliyor, ayaktakımı her gün artıyor.” -H. E. Adıvar.


ayaktakımı İng. Common people, populace

1. Aşağı sınıftan sayılan halk. 2. bk. plebler.


ayaktakımı İng. pariah

1. Hindistan sınıf düzeninde hiç bir kasta üye olmayan, bütün kastların en altında olan bireyler. 2. Genellikle aşağılanan toplumsal sınıf ya da kümelerin üyeleri.


ayaktakımı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
ayaktakımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkatkaya diziliminde gösterilir.