ayakucu

ayakucu

a. (aya'kucu) gök b. Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultunun Dünya merkezine doğru olan yönü.


ayakucu İng. nadir

Düşey doğrutunun gökküresini deldiği noktalardan gözeriminin altında olanı.


ayakucu Osm. semt-ül-kadem

(astronomi)


ayakucu İng. toe

Sinema Duyarlıkölçümü eğrisinin altta sola doğru kıvrılan bölümü; burada ışıklama yoğunluğu sis düzeyine düşer, dolayısıyla negatif gereçte konunun gölgeli yerleri burada yoğunlaşır.


ayakucu, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'u', 'c', 'u', şeklindedir.
ayakucu kelimesinin tersten yazılışı ucukaya diziliminde gösterilir.