ayazlağı

ayazlağı

Rüzgârı kesen, soğuktan koruyan ağaç ya da eğreti çardak.


ayazlağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'z', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
ayazlağı kelimesinin tersten yazılışı ığalzaya diziliminde gösterilir.