ayırt edilme

ayırt edilme

a. Ayırt edilmek işi.


ayırt edilme için benzer kelimeler


ayırt edilme, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'ı', 'r', 't', ' ', 'e', 'd', 'i', 'l', 'm', 'e', şeklindedir.
ayırt edilme kelimesinin tersten yazılışı emlide trıya diziliminde gösterilir.