yarış dışı edilme

yarış dışı edilme Fr. mise hors de course

Yarıştan çıkarılma ya da yarışa sokulmama.


yarış dışı edilme için benzer kelimeler


yarış dışı edilme, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', 'ş', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'e', 'd', 'i', 'l', 'm', 'e', şeklindedir.
yarış dışı edilme kelimesinin tersten yazılışı emlide ışıd şıray diziliminde gösterilir.