aykırı değerler

aykırı değerler İng. outliers

n gözlemli bir örneklemde rasgele nedenlerle ortaya çıkan, öteki gözlemlerden çok ayrımlı olan ve kestirim sonuçlarını büyük ölçüde etkileyen az sayıdaki gözlem değerleri.


aykırı değerler için benzer kelimeler


aykırı değerler, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
aykırı değerler kelimesinin tersten yazılışı relreğed ırıkya diziliminde gösterilir.