aykırı vestibüler sendrom

aykırı vestibüler sendrom İng. paradoxical vestibular syndrome

Köpeklerde koryoit pleksus tümörlerinde, tümörün bulunduğu bölgenin aksi vücut bölgelerindeki duruş, yürüyüş ve denge bozukluklarıyla belirgin hastalık, vestibüler sendrom.


aykırı vestibüler sendrom için benzer kelimeler


aykırı vestibüler sendrom, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'v', 'e', 's', 't', 'i', 'b', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', şeklindedir.
aykırı vestibüler sendrom kelimesinin tersten yazılışı mordnes relübitsev ırıkya diziliminde gösterilir.