ayrı cinsten

ayrı cinsten

sf. 1. Farklı grupta olan. 2. kim. Ayrışık.


ayrı cinsten için benzer kelimeler


ayrı cinsten, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'ı', ' ', 'c', 'i', 'n', 's', 't', 'e', 'n', şeklindedir.
ayrı cinsten kelimesinin tersten yazılışı netsnic ırya diziliminde gösterilir.