ayrıcalık hakkı

ayrıcalık hakkı İng. privilege right, royalty

Ayrıcalık ile sağlanan ve sınırı böylece belli edilen hak.


ayrıcalık hakkı için benzer kelimeler


ayrıcalık hakkı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'ı', 'c', 'a', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
ayrıcalık hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah kılacırya diziliminde gösterilir.