ayrılmış kitap

ayrılmış kitap İng. reserved book

1. Kısa sürede birçok okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla dermeden ayrılan ve kullanma süresi kısıtlanan kitap. 2. Başka bir okuyucuda olduğundan verilemeyen, ama başvuran adına sıraya konan kitap.


ayrılmış kitap için benzer kelimeler


ayrılmış kitap, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'i', 't', 'a', 'p', şeklindedir.
ayrılmış kitap kelimesinin tersten yazılışı patik şımlırya diziliminde gösterilir.