ayrımsal dizinleme

ayrımsal dizinleme İng. analytical indexing

Sözcüklerin, abecesel sıralanması yerine birincil, ikincil, üçüncül vb. başlıklar altında ilgilerine göre sıralanmalarını öngören dizinleme.


ayrımsal dizinleme için benzer kelimeler


ayrımsal dizinleme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'ı', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
ayrımsal dizinleme kelimesinin tersten yazılışı emelnizid lasmırya diziliminde gösterilir.