aza sormuşlar: “nereye?”, “çoğun yanına” demiş

aza sormuşlar: “nereye?”, “çoğun yanına” demiş

küçük kazançların bile hep varlıklı kimselere düştüğü inancını belirten bir söz.


aza sormuşlar: “nereye?”, “çoğun yanına” demiş için benzer kelimeler


aza sormuşlar: “nereye?”, “çoğun yanına” demiş, 46 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', ' ', 's', 'o', 'r', 'm', 'u', 'ş', 'l', 'a', 'r', ':', ' ', '“', 'n', 'e', 'r', 'e', 'y', 'e', '?', '”', ',', ' ', '“', 'ç', 'o', 'ğ', 'u', 'n', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'n', 'a', '”', ' ', 'd', 'e', 'm', 'i', 'ş', şeklindedir.
aza sormuşlar: “nereye?”, “çoğun yanına” demiş kelimesinin tersten yazılışı şimed ”anınay nuğoç“ ,”?eyeren“ :ralşumros aza diziliminde gösterilir.