azınlık vakıfları

azınlık vakıfları İng. minorities foundations Fr. fondations de minorités

azınlık vakıfları için benzer kelimeler


azınlık vakıfları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'v', 'a', 'k', 'ı', 'f', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
azınlık vakıfları kelimesinin tersten yazılışı ıralfıkav kılnıza diziliminde gösterilir.