badak yalımı

badak yalımı Fr. Didymite
badak yalımı Fr. Orchite

badak yalımı için benzer kelimeler


badak yalımı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'd', 'a', 'k', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
badak yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay kadab diziliminde gösterilir.