bağıl bolluk

bağıl bolluk İng. abundance ratio, frequency

Bir topluluk içinde istenilen tek bir çeşidin bolluğunun bütün niceliğe oranı. "Salt bolluk" için verilen örnekte, göktaşında demirin bolluk oranı 50/550, yıldız tayfında metal çizgilerinin bolluk oranı 25/180 dir. Bir bölgede 120 yıldızın parlaklığı ölçülmüş, 8 ve 9. uncu kadirler arasında 35 yıl sayılmışsa, bu aralık için yıldız bolluğu 35, bolluk oranı 35/120 dir. Ay bk. salt bolluk.


bağıl bolluk için benzer kelimeler


bağıl bolluk, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', ' ', 'b', 'o', 'l', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
bağıl bolluk kelimesinin tersten yazılışı kullob lığab diziliminde gösterilir.