bolluk kuşağı

bolluk kuşağı İng. epibol, peak-zone

Bir türün, bir cinsin ya da başka bir bölümleme biçiminin en çok geliştiği katmanlı kayaçlar.


bolluk kuşağı için benzer kelimeler


bolluk kuşağı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'l', 'l', 'u', 'k', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bolluk kuşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşuk kullob diziliminde gösterilir.