bağıl ışık etkinliği

bağıl ışık etkinliği İng. relative luminous efficiency

1-(dalga boyu X olan tek renkli bir ışınımın) (Alm. spektraler Hellempfindlichkeitsgrad) (Fr. d'un rayonnement monochromatique de longueur d'onde X) (İng. of a monochromatic radiation of wavelengt X) Dalga boyu Xm olan ışınım akısının, belirli ışıkölçümsel koşullarda, eşit yeğinlikte ışıksal duyulanmalar doğuran ve dalga boyu X olan ışınım akısına oranı (Xm, bu oranının maksimum değeri birime eşit olacak biçimde seçildiğine göre). Tersi belirtilmemişse, bağıl ışık etkinliği için kullanılan değerler, ıralayıcı nitelikleri ClE'ce benimsenmiş ortalama gözün gündüz görmesi ile ilgilidir, bk. gündüz görmesi. 2. (tek renkli bir ışınımın, gece görmesi ve ışıkölçümsel referans gözlemcisi için) (Alm. für Nachtsehen für den photometrischen Normalbeobachter) (Fr. d'un rayonnement monochromatique, pour la vision scotopique, pour l'observateur de référence photométrique) (İng. of a monochromatic radiation, for scotopic vision, for the photometric standard observer) Dalga doyu Xm olan ışınım akısının, belirli ışıkölçümsel koşullarda, eşit yeğinlikte ışıksal duyulanmalar doğuran ve dalga boyu X olan ışınım akısına oranı (Xm’ bu oranın maksimum değeri birime eşit olacak biçimde seçildiğine göre). Bağıl ışık etkinliği için kullanılan değerler, ıralayıcı nitelikleri ClE'ce benimsenmiş ortalama gözün gece görmesi ile ilgilidir, bk. gece görmesi. 3. (tek renkli bir ışınımın, kişisel bir gözlemciye göre) (Alm. eines individuellen Beobachters) (Fr. d'un rayonnement monochromatique, pour un observateur individuel) (Ing. of a monochromatic radiation, for an individual observer) Bir deney düzeni yardımıyla, ışıksal eşitlik yargısı, görsel değerlendirme ile ya da eşitlik dışındaki oranlarda var olan ve farklılık gösteren bir olayın yok olmasıyle, olanaklı olan dalga boyları için, dalga boyu Xm olan erke akısının, dalga boyu X olan akıya oranı.


bağıl ışık etkinliği için benzer kelimeler


bağıl ışık etkinliği, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
bağıl ışık etkinliği kelimesinin tersten yazılışı iğilnikte kışı lığab diziliminde gösterilir.