bağıtlı yazılım

bağıtlı yazılım İng. registered letter

1. Yönetimce özel bir uyanıklık ve özenti gösterilen PTT işleri. 2. Gönderilmesi bazı koşullara bağlı, imza alınmak suretiyle gönderilene verilen yazılımlar.


bağıtlı yazılım için benzer kelimeler


bağıtlı yazılım, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
bağıtlı yazılım kelimesinin tersten yazılışı mılızay ıltığab diziliminde gösterilir.