bekler yazılım

bekler yazılım İng. post restant

Alıcı tarafından, postaneden alınmak üzere gönderilen yazılım ya da paket.


bekler yazılım için benzer kelimeler


bekler yazılım, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'r', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
bekler yazılım kelimesinin tersten yazılışı mılızay relkeb diziliminde gösterilir.