ortamalı yazılım

ortamalı yazılım

bk. serbest yazılım


ortamalı yazılım için benzer kelimeler


ortamalı yazılım, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
ortamalı yazılım kelimesinin tersten yazılışı mılızay ılamatro diziliminde gösterilir.