bağlı muamele

bağlı muamele

bk. bağlı işlem


bağlı muamele için benzer kelimeler


bağlı muamele, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'u', 'a', 'm', 'e', 'l', 'e', şeklindedir.
bağlı muamele kelimesinin tersten yazılışı elemaum ılğab diziliminde gösterilir.