fiziksel muamele

fiziksel muamele İng. physical treatment

Kaba yemlerde doğrama, öğütme ve parçalama, balyalama, küpdurumuna getirme, peletleme işlemleri.


fiziksel muamele için benzer kelimeler


fiziksel muamele, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'z', 'i', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'm', 'u', 'a', 'm', 'e', 'l', 'e', şeklindedir.
fiziksel muamele kelimesinin tersten yazılışı elemaum leskizif diziliminde gösterilir.