ayrıcalıklı muâmele

ayrıcalıklı muâmele İng. privileged treatment Fr. traitement privilégie

ayrıcalıklı muâmele için benzer kelimeler


ayrıcalıklı muâmele, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'ı', 'c', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'u', 'â', 'm', 'e', 'l', 'e', şeklindedir.
ayrıcalıklı muâmele kelimesinin tersten yazılışı elemâum ılkılacırya diziliminde gösterilir.