bakım

bakım

a. 1. Bakma işi. 2. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: Bahçe bakım ister. 3. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.


bakım

Bakılma


bakım İng. maintenance

Herhangi bir dizgenin, işlevini sürdürmesini, olanaklıysa en yüksek verimle çalışmasını sağlamak için gerekli düzeltmeleri uygulamak amacıyla gerçekleştirilen hizmetler bütünü. Donanım dizgelerini oluşturan makinelerin bakımı gibi, yazılım dizgelerinin de bakımı söz konusudur. İzlencelerin son durumu, bunlara ilişkin belgelemenin günlenmesi, izlenceleme dillerinin gelişmesi yazılıma dönük bakımla ilgili sorumluluklardır.


bakım İng. maintenance
bakım

nafaka (bk. geçimlik).


bakım İng. maintenance
bakım İng. maintenance

Bir araç ya da aygıtın düzgün çalışması, uzun ömürlü olması için yapılması gereken işlemlerin tümü.


bakım İng. nurture

Bireyin bedensel, ruhsal ve eğitsel gelişimi için, ana baba, okul ve öbür toplumsal kurumların gösterdiği çabaların tümü.


bakım İng. maintenance, repair

Sinema/TV. Sinema ve televizyon araçlarının, donatımının bozulmamasını, düzgün işlemesini sağlamak amacıyla gerekli işleri yerine getirme.


bakım Osm. ihtimam

bk. timar.


bakım İng. maintenance

Hayvanların sabit vücut kondisyonlarında tutulması için gerekli gıdalarla beslenmesi.


bakım

1. Bakış. 2. Görünüş.


bakım için benzer kelimeler


bakım, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
bakım kelimesinin tersten yazılışı mıkab diziliminde gösterilir.