bakım nesnesi

bakım nesnesi

bk. hizmet nesnesi


bakım nesnesi için benzer kelimeler


bakım nesnesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'n', 'e', 's', 'n', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bakım nesnesi kelimesinin tersten yazılışı isensen mıkab diziliminde gösterilir.