bitiş nesnesi

bitiş nesnesi İng. terminal object

A ulamı verildiğinde, her (…)nesnesi için Yapı ( Y, Z) yapı dönüşümleri kümesi yalnızca bir öğeden oluşacak biçimde (…)nesnesi.(…)


bitiş nesnesi için benzer kelimeler


bitiş nesnesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'i', 'ş', ' ', 'n', 'e', 's', 'n', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bitiş nesnesi kelimesinin tersten yazılışı isensen şitib diziliminde gösterilir.