bitiş sözleri

bitiş sözleri İng. tag line

Bir oyunun son sözü ya da sözleri.


bitiş sözleri İng. tag line

Bir oyunun son sözü ya da sözleri.


bitiş sözleri için benzer kelimeler


bitiş sözleri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'i', 'ş', ' ', 's', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
bitiş sözleri kelimesinin tersten yazılışı irelzös şitib diziliminde gösterilir.