bakır-kalay alaşımları

bakır-kalay alaşımları İng. copper-tin alloys

Bakır ve kalay metallerinin birleşmesiyle oluşan, en ünlüleri tunç adiyle bilinen alaşımlar.


bakır-kalay alaşımları için benzer kelimeler


bakır-kalay alaşımları, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'ı', 'r', '-', 'k', 'a', 'l', 'a', 'y', ' ', 'a', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
bakır-kalay alaşımları kelimesinin tersten yazılışı ıralmışala yalak-rıkab diziliminde gösterilir.